Ciśnienie

Laboratorium wykonuję usługę wzorcowania przyrządów pomiarowych z zakresu ciśnienia. Po zakończeniu usługi Klient otrzymuje wraz z przyrządem pomiarowym świadectwo wzorcowania.