Lab Mesk
Akredytowane Laboratorium Wzorcujące

Laboratorium posiada certyfikat akredytacji laboratorium wzorcującego nr AP 171 nadany przez Polskie Centrum Akredytacji.