Siła i moment siły

Laboratorium wykonuję usługę wzorcowania, adjustacji oraz naprawy przyrządów pomiarowych z zakresu siły i momentu siły. Po zakończeniu usługi Klient otrzymuje wraz z przyrządem pomiarowym świadectwo wzorcowania.