Długość i kąt

Laboratorium wykonuję usługę wzorcowania, adjustacji oraz naprawy przyrządów pomiarowych z zakresu długości i kąta. Po zakończeniu usługi wzorcowania Klient otrzymuje wraz z przyrządem pomiarowym świadectwo wzorcowania.