Ciśnienie

Rozszerzenie zakresu akredytacji PCA

Mamy przyjemność poinformować, że z dniem 4 stycznia Laboratorium Wzorcujące LAB MESK uzyskało rozszerzenie zakresu akredytacji PCA o następujące obiekty:

 • Czujniki analogowe o działkach elementarnych 0,001 mm 0,002 mm, 0,005 mm w zakresie do 5 mm
 • Czujniki analogowe o działkach elementarnych 0,01 mm, 0,1 mm w zakresie do 50 mm
 • Czujniki cyfrowe o rozdzielczościach 0,01 mm, 0,005 mm, 0,001 mm w zakresie do 50,8 mm
 • Czujniki cyfrowe o rozdzielczości 0,0001 mm w zakresie do 5 mm
 • Czujniki analogowe i cyfrowe z uchylnym trzpieniem w zakresie do 3 mm
 • Przymiary sztywne, półsztywne i wstęgowe w zakresie do 2 m
 • Spoinomierze suwmiarkowe (SPB-1A) w zakresie do 30 mm
 • Mikrometry do wymiarów wewnętrznych w zakresie do 100 mm
 • Średnicówki mikrometryczne dwupunktowe w zakresie do 375 mm
 • Średnicówki trójpunktowe w zakresie do 125 mm
 • Średnicówki taśmowe do otworów (Novometry) w zakresie do 180 mm
 • Szczelinomierze listkowe w zakresie do 3 mm
 • -Wzorce nastawcze do wymiarów wewnętrznych w zakresie do 100 mm
 • Głębokościomierze czujnikowe w zakresie do 50 mm
 • Głębokościomierze mikrometryczne w zakresie do 100 mm
 • Sprawdziany gwintowe trzpieniowe walcowe w zakresie do 100 mm
 • Kątowniki 90° dwuramienne o długości dłuższego ramienia do 315 mm